TIETOSUOJASELOSTE
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Tietosuojaseloste on tarkistettu viimeksi 19.12.2016
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterin pitäjä
Keskisuomalainen Oyj
PL 159
40101 JYVÄSKYLÄ
Käyntiosoite: Aholaidantie 3, Jyväskylä
Puhelin: 014 622 000

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jari Suominen, 03 75 75 1

3. Rekisterin nimi
Kuvakuja.fi-palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjätietoja käytetään Mediatalo ESA:ssa
- asiakassuhteen hoitamiseen
- palautteeseen vastaamiseen
- yhteydenottoon
- kilpailujen palkintojen toimittamiseen
- käyttäjien tunnistamiseen
- suoramarkkinointiin

5. Rekisterin tietosisältö
Mediatalo ESA:n kuluttaja-asiakasrekisteri sisältää asiakkaasta seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot:
- Nimi
- Postiosoite
- Sähköpostiosoite
- Käyttäjätunnusten salasana
- Puhelinnumero
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Markkinointilupa
- Lupa lähettää palvelun muiden käyttäjien viestejä sähköpostiin
-

Muut tiedot:
- Käyttäjäksi rekisteröitymispäivä
- Käyttäjän palveluun lisäämä sisältö, mm. kuvat ja kommentit

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös erilaisten kilpailujen ja kampanjoiden osallistumisten yhteydessä. Asiakkaan tietoja voidaan hankkia ja päivittää myös lainsäädännän mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin tarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö ja hyödyntäminen
Mediatalo ESA käyttää verkkopalveluissaan evästeitä (cookie) palveluiden toteuttamiseksi ja palveluiden käytön helpottamiseksi. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka palvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu päätelaitteelle. Käyttäjä voi sallia tai estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeitä voidaan käyttää sekä sisällön että mainonnan kohdentamiseen sekä verkkopalvelun analytiikkaan ja palveluiden kehittämiseen. Vierailijan tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Osa palvelun ominaisuuksista edellyttää evästeiden käytön sallimisen. Mediatalo ESA ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Mediatalo ESA:n verkkopalveluissa voi olla käytössä ns. sosiaalisia laajennuksia, kuten Facebookin jako- ja kirjautumispainikkeet. Sosiaaliset laajennukset saattavat näkyä palvelussa, mutta niiden sisältö tulee suoraan yhteisöpalvelun tarjoajalta. Mediatalo ESA:n sivustot eivät lähetä asiakkaiden tietoja sosiaalisten laajennusten kautta. Sosiaalisen median palvelu voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lähtökohtaisesti Mediatalo ESA ei luovuta asiakastietoja Mediatalo ESAn tai Mediatalo ESAn lukuun toimivien tahojen ulkopuolisille tahoille.

Mediatalo ESA:lla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa lukijan/käyttäjän nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että itse käyttäjän kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yrityksessä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä.

Mediatalo ESA pyrkii teknisin toimenpitein estämään luvattoman pääsyn verkkosivustojen kautta henkilötietoihin ja estämään niiden sopimattoman käytön.

11. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain 26-28 §:n mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja reksiteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön allekirjoitettuna Mediatalo ESAn Ilmarisentien toimipisteeseen (Ilmarisentie 7, 15200 Lahti). Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite, ja puhelinnumero. Tietoja ei välitetä asiakkaalle sähköpostitse.

12. Tiedon korjaaminen
Asiakas voi henkilötietolain 29§:n mukaisesti päivittää ja muuttaa tietojaan tunnistautuneena henkilöasiakkaana Mediatalo ESA:n asiakaspalvelun verkkopalveluissa.

13. Suoramarkkinoinnin suostumukset
Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena käyttäjänä Mediatalo ESA:n asiakaspalvelun verkkopalveluissa sekä suoraan Etelä-Suomen Sanomien ja Itä-Hämeen asiakaspalveluiden kautta.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin:
- Tilauksen tehdessään
- Osallistumalla kilpailuihin
- Muuttamalla asiakastietojaan
- Sähköpostilla
- Matkapuhelimella

Asiakas voi kieltää sähköposti-, tele- ja SMS-markkinoinnin tunnistautuneena käyttäjänä Mediatalo ESA:n asiakaspalvelun verkkopalveluissa.

Mikäli asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin saa hän kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen tarpeellista asiakasviestintää.

14. Tilaamisen rajoitteet
Mediatalo ESA voi evätä tilausten tekemisen talouksiin, joissa yhden tai useamman henkilön tilauksiin on liittynyt toistuvia maksuhäiriöitä tai muita väärinkäytöksiä.

15. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Mediatalo ESA pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti silloin kun palveluita kehitetään. Kun tietosuojaselostetta on muutettu, muokkaamme myös yläreunassa näkyvää päivämäärää.

REKISTERÖITYMINEN ON SULJETTU

Kuvakuja-palvelu suljetaan toukokuussa 2018 ja sen vuoksi palveluun ei enää voi rekisteröityä.

OSALLISTU KUVATEMPAUKSIIN JA KILPAILUIHIN

Kuvakuja.fi:ssä on lähes koko ajan menossa johonkin teemaan liittyvä kuvienkeräystempaus tai kuvakilpailu, jossa palvelun käyttäjät äänestävät parasta kuvaa. Tempauksiin ja kilpailuihin voi osallistua kuka tahansa. Lähetä sinäkin parhaat otoksesi muiden ihailtavaksi. Kilpailuissa jaetaan välillä myös palkintoja sekä kuvien lähettäjille että äänestäjille.

DIGIKUVISTA TULOSTEITA

Tiestikö, että voi helposti tehdä Kuvakuja.fi:hin lisäämistäsi kuvista erilaisia tulosteita ja kuvatuotteita Eirin kuvapalvelun kautta! Siirry albumien hallintanäkymään ja lisää haluamasi kuvat siirtokoriin. Lopuksi siirry siirtokoriin ja napauta painiketta Lähetä. Tämän jälkeen sinulle avautuu Eirin tilaustyökalu, jossa kuvat ovat valmiina. Eirin sivu opastaa sinua tilauksen tekemisessä.